lu.se

Kraftverksteknik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Avdelningen för Kraftverksteknik

Ämnet Kraftverksteknik handlar om produktion av el med i huvudsak termiska processer. Ämnet är relativt tillämpat men vilar på kunskaper från termo- och fluiddynamik. Verksamheten är både teoretisk och experimentell.

Avdelningen är verksam inom både grundutbildning och forskning. Nuvarande verksamhet fokuserar på: