lu.se

Kraftverksteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MVKN65 Kraftverksteknik, 7.5 hp

General information

Course starts in LP 2 2018.

Course : Marcus Thern
Lecturer: Marcus Thern (046 222 4112)
               

You can find Marcus at the fourth floor room 4134.

The course information for 2018 in pdf-form is here.

New updated course information for 2017 here

Lectures and seminars, time and location HT-2018:
Check the University webpage!

COURSE MATERIAL

Exercises for the class

Zip-file with pdf-lectures

Boiler Lecture Material

Lecture 09 combustion

Lecture 10 Combustion energy

Solution to HEX 004

 

 


		

Background

Closer to 75 percent of all thermal power produced in the world is generated in thermal power plants. This course aims to give knowledge about how these power plants work. The course emphasises on thermodynamic cycles, steam boilers, combustion. Within the topic thermodynamic cycles you will learn to understand cycles based on combined heat and power, reheat, gas turbines and nuclear power.

Kursmål

  • God kännedom om hur termiska kraftverk fungerar.
  • Ge färdighet att arbeta med klassiska ingenjörsverktyg som mass- och energibalanser, diagram, etc. inom energiområdet.
  • Ge kunskap i hur man dimensionerar vissa komponenter (t ex värmeväxlare) och system inom området förbränning och ånggenerering.
  • Lära ut ingenjörsmässigt arbetssätt och t ex att göra ingenjörsmässiga bedömningar där kvantitativa underlag saknas.
  • Kunskapsplattform för övriga kurser på t ex Ång- och gasturbinteknik.

Genomförande

Course is based on lectures and seminars. Exercises is found in the course literature

Course literature

Course literature for this course is

  • Thermodynamics – An engineering Approach, Çengel and Boles.

Mandatory

Nothing mandatory in the course (except the exam :-) )
 

Exam

Written exam 2018-01-08 08:00-13:00

Sidansvarig: