lu.se

Kraftverksteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MVKN01 Projekteringsmetodik för Termiska Kraftverk, 7,5 hp

Kursen ges under höstterminen i läsperiod 1 och 2.

Kursansvarig: Magnus Genrup

Lärare:

Magnus Genrup 046 222 9277

Marcus Thern 046 222 4112

Vi finns på våning 4 i M-huset

Kursplan

Sidansvarig: