lu.se

Kraftverksteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MVKM01 Examensarbete, 30 hp

Master theses work is available, both at the division and in cooperation with energy industry. Please contact Jens Klingmann, Magnus Genrup or Marcus Thern for discussion.

ESS: Measuring gas temperature via speed of sound

Description

 

Simulering av oplanerade driftavbrott för kraftverk

Beskrivning av företag och arbete

Produktionsoptimering hos kraftvärmeproducenter

Beskrivning av företag och arbete

Driftsoptimering av fjärrvärmenät - drift i praktiken

Beskrivning av företag och arbete

Modellering av ångturbiner samt hantering av avfallshantering - Energy Opticon i samarbete med Vestforbrænding i Danmark 

Beskrivning av företag och arbete

Kontakt på LTH: Marcus Thern eller Jens Klingmann

Sidansvarig: